Vanliga frågor och svar om värmepumpar

Att skaffa en luftvärmepump kan vara fördelaktigt av flera skäl, och beslutet att göra det beror på din specifika situation och behov. Här är några av de vanliga fördelarna med att ha en luftvärmepump installerad:

 1. Energieffektivitet: Luftvärmepumpar är kända för sin höga energieffektivitet. De kan producera mer värmeenergi än den elektriska energi de förbrukar. Detta innebär att de kan hjälpa dig att sänka dina uppvärmningskostnader och spara pengar på lång sikt.
 2. Miljövänligare alternativ: Eftersom luftvärmepumpar använder elektricitet för att överföra värme istället för att generera den genom förbränning, kan de vara ett mer miljövänligt alternativ till fossila bränslen, som olja eller naturgas. Detta kan minska ditt koldioxidavtryck.
 3. Året runt användning: Många luftvärmepumpar är konstruerade för att både värma och kyla. Detta innebär att de kan användas för att hålla din bostad bekväm året runt, vilket kan eliminera behovet av separata kyl- och värmesystem.
 4. Snabb uppvärmning eller kylning: Luftvärmepumpar kan ofta producera värme eller kyla mycket snabbt jämfört med andra uppvärmnings- och kylsystem. Du kan snabbt justera temperaturen i ditt hem enligt dina önskemål.
 5. Ökad fastighetsvärde: Installationen av en energieffektiv luftvärmepump kan öka fastighetsvärdet och göra ditt hem mer attraktivt för potentiella köpare om du någon gång bestämmer dig för att sälja det.

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om värmepumpar. Tveka inte över att höra av er om ni undrar om något.

Vad är en Värmepump?

En värmepump är en teknisk anordning som används för att överföra värmeenergi från en källa till en annan med hjälp av en mekanism som liknar en kylskåp, fast i omvänd riktning. Värmepumpar används främst för att värma eller kyla byggnader och vatten, och de kan vara mycket energieffektiva jämfört med andra uppvärmnings- och kylsystem. Det finns olika typer av värmepumpar, men de vanligaste är luft-luftvärmepumpar, luft-vatten värmepumpar och bergvärmepumpar:

 1. Luft-luftvärmepumpar: Dessa värmepumpar tar värmeenergi från utomhusluften och överför den till inomhusluften för att värma en byggnad. De kan också användas i omvänd riktning för att kyla inomhusluften på varma dagar. Luft-luftvärmepumpar är vanliga i Sverige då klimatet är ganska milt.
 2. Luft-vatten värmepumpar: Dessa värmepumpar tar värmeenergi från utomhusluften och överför den till en vattenkrets inuti byggnaden. Vattnet används sedan för att värma byggnaden och/eller producera varmt vatten för användning i hushållet. Luft-vatten värmepumpar är populära alternativ för både uppvärmning och varmvattenproduktion.
 3. Bergvärmepumpar: Dessa värmepumpar använder värmeenergi från marken, vanligtvis genom att lägga ner en värmekollektor eller slangar ner i marken eller genom att använda borrhål. Bergvärmepumpar är mycket energieffektiva men kan vara kostsamma att installera på grund av den nödvändiga markarbetet.

Värmepumpar är effektiva eftersom de inte genererar värme, utan snarare överför värmeenergi från en plats till en annan. De kan vara ett miljövänligt alternativ till traditionella värmesystem som elradiatorer eller oljeeldade pannor eftersom de kräver mindre energi för att producera värme. Dessutom kan många värmepumpar fungera som kylsystem under sommaren, vilket ger dem ett året-runt-användningsområde.

Hur stor värmepump behöver jag?

Storleken på värmepumpen du behöver beror på flera faktorer som din bostads storlek, klimatet där du bor, och ditt värmebehov. Det är viktigt att dimensionera värmepumpen korrekt för att säkerställa att den kan effektivt värma eller kyla din bostad. Här är några faktorer att tänka på när du bestämmer storleken på din värmepump:

 1. Bostadens storlek: Ju större din bostad är, desto större värmepump behöver du vanligtvis. Ett större område kräver mer värme- eller kylkapacitet för att bibehålla önskad temperatur.
 2. Klimat: Klimatet där du bor spelar en viktig roll. Om du bor i ett mycket kallt klimat kommer du att behöva en kraftigare värmepump för att kunna hålla temperaturen på en bekväm nivå under vintern. Å andra sidan, om du bor i ett mildare området (södra Sverige), kan en mindre värmepump vara tillräcklig.
 3. Isolering och energieffektivitet: En välisolerad bostad kräver vanligtvis en mindre värmepump eftersom den behåller värmen bättre. Om din bostad är energieffektiv, kan du behöva en mindre kraftfull värmepump.
 4. Fönster och ventilation: Stora fönster och dålig ventilation kan påverka värmepumpens storlek. Om du har många fönster som släpper ut värme eller om din bostad saknar god ventilation, kan du behöva en större värmepump.
 5. Användning och behov: Tänk på ditt specifika värme- och kylbehov. Om du använder värmepumpen för att värma och kyla flera rum eller zoner i din bostad, kan du behöva en större enhet för att täcka hela området.

För att dimensionera värmepumpen korrekt är det bäst att vi tillsammans går igenom dessa olika kriterier. Så att vi kan utföra en noggrann värme- och kylbelastningsberäkning baserat på din bostads specifika egenskaper och dina behov. Det är viktigt att ha rätt storlek på värmepumpen för att säkerställa att den fungerar effektivt och sparar energi samtidigt som den håller din bostad bekväm.

Är det värt att underhålla och serva?

En underhållsservice hjälper värmepumpen att bibehålla effekten samt hålla energikostnaderna nere.
En kontunerligt underhållsservice minimerar problem med avfrostningen (på utedelen) vintertid.
Gäller både luft/luft och Luft/vatten värmepumpar.
En rekommenderad serviceintervall är på 18 månader.
Du har säkert ställt dig frågan om du verkligen behöver serva din värmepump, Svaret är att det är bättre att vara steget före. Faktum är att luft/luftvärmepumpar som får regelbunden service blir både mer driftsäkra och mer lönsamma, även när man räknar in kostnaden för servicen. En underhållsservice gör att du bibehåller effekten och förlänger livslängden på din värmepump samt minskar el förbrukningen mellan 30-70%.

Leverantörerna brukar rekommendera att man gör en djupgående rengöring/service av inne och utedel med en serviceintervall på 18 månader beroende på placering och användning.

En underhållsservice innehåller följande:
* Rengöring av innedelen, med ett svamp, virus och
bakterie dödande rengöringsmedel och hetvatten.
* Rengöring av filter – Fläkthjulet rengörs (detta är viktigt för luftflödet)
* Grovrengöring av utedelen
* Efterdragning av skruvar och konsoler
* Kontroll av dräneringsvattenflöde
* Vibrationskontroll
* Byte av batterier till fjärrkontrollen
* Mätning av strömmen
*Funktionskontroll
*Okulärbesiktning
*Kontroll av temperaturer, köldmediet och tryck
* Testkörning före och efter service
* Kunden får alltid ett service protokoll efter avslutat servicearbete

.

.

Vad kostar en värmepump?

Vi har luft/luftvärmepumpar färdiginstallerade från 12 490.-

Passa på att nyttja energistödet som finns!
Uppdatera ditt uppvärmningssystem till ett med värmepumpsteknik och få 50% och upp till 30 000.- tillbaka i stöd.

.

.