Elinstallation

Vi gör alla tänkbara installationer från husrenoveringar, styr och regler till industri-ombyggnationer. Vi hjälper er i alla situationer! Självklart innehar Nixbero AB behöriga elinstallatörer och montörer.

Du vet väl att ansvaret för en elanläggning hemma ligger vanligtvis på fastighetsägaren eller hyresgästen, beroende på den specifika situationen. Här är några vanliga scenarier:

  1. Fastighetsägare: Om du äger ditt hem, oavsett om det är en villa, radhus eller lägenhet, är du normalt ansvarig för underhållet av elanläggningen inom ditt hem. Detta inkluderar att säkerställa att elsystemet är säkert och fungerar korrekt. Du är även ansvarig för att vidta åtgärder om det uppstår problem, såsom att kontakta en elektriker för reparationer eller uppgraderingar om det behövs.
  2. Hyresgäst: Om du hyr en lägenhet eller ett hus är fastighetsägaren vanligtvis ansvarig för att säkerställa att elanläggningen i byggnaden är i gott skick. Men du som hyresgäst har fortfarande ett ansvar att använda elen på ett säkert sätt och rapportera eventuella problem med elsystemet till fastighetsägaren eller fastighetsskötaren om de uppstår.
  3. Delat ansvar: I vissa fall kan ansvaret delas mellan fastighetsägaren och hyresgästen. Till exempel kan fastighetsägaren vara ansvarig för underhållet av den övergripande elanläggningen i en byggnad medan hyresgästen är ansvarig för att underhålla och reparera elektriska apparater och utrustning inom sin lägenhet.

Det är viktigt att känna till och följa alla lokala lagar och föreskrifter som rör elektriska installationer och att regelbundet inspektera och underhålla din elanläggning för att förebygga problem och säkerställa säkerheten. Vid minsta osäkerhet eller om du misstänker något fel med din elanläggning bör du kontakta en behörig elektriker för att utföra en inspektion eller reparation. Elarbete kan vara farligt om det inte utförs korrekt, så det är viktigt att använda professionell hjälp vid behov.