Vanliga frågor och svar om laddboxar

Att välja rätt laddbox till din elbil behöver inte vara så svårt, men det finns några viktiga saker att tänka på. Här är allt du behöver veta om laddlösningar för hemmet – inklusive hur du kan få det för halva kostnaden.

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om laddboxar. Tveka inte över att höra av er om ni undrar om något.

Vad är en laddbox?

Nu är det vanligare att bilarna som säljs går på el och inte bensin eller diesel. Då vill du förstås kunna ”tanka” din elbil snabbt och säkert. Här nedan går vi igenom lite nyttig information om laddboxar och laddstolpar.

Det är kanske i första hand intressant för dig som bor i eget hus med parkering, till exempel villa eller radhus.

En laddbox är särskilt utformad för snabb och säker laddning av elbilar och hybridbilar. Laddboxen monteras till exempel i eller utanför ditt garage, på en egen stolpe vid din carport eller parkeringsplats. När laddboxen är på plats är det bara att koppla in laddsladden, så sköter boxen resten.

Kan jag ladda elbilen i vanliga eluttaget?

Självklart går det att ladda många elbilar direkt i ett vanligt vägguttag men du SKA inte göra det, primärt av två anledningar: Säkerheten och Snabbare laddning

Laddning av en elbil kräver mycket ström under ganska lång tid och ett vanligt eluttag klarar inte så hög belastning under längre tid.

Även om det ofta står på vägguttagen att de klarar 16A, Så är det endast under en timme. Vanligtvis laddar man bilen längre än så. Det som kan hända är att kontaktytorna i vägguttaget blir för varma och risk för brand är överhängande!

En Laddbox är dimensionerad just för att klara påfrestningen av elbilsladdning utan några som helst problem, samt kommunicerar internt med din bil för att ladda så snabbt, säkert och effektivt som möjligt.

Jag fick med en laddare med bilen för det vanliga eluttaget…?

Använd den laddaren just som en nödladdare, när du är tvungen att ladda på ett ställe som inte har laddbox. Tänk då på att ställa ner laddströmmen, det finns inställningar för det i bilen.

Vad är en smart laddbox?

Laddboxen är som en form av batteriladdare. Den laddar din elbil säkert och effektivt.

Men många laddboxar finns också med smarta funktioner för styrning och övervakning.En smart laddbox har ofta wifi eller LAN, och du kan enkelt koppla upp den på ditt nätverk hemma. Med en smart laddbox kan du bland annat:

 • Starta och stanna laddningen via någon av dina andra smarta enheter, till exempel mobil, surfplatta eller dator.
 • Schemalägga laddningen till att ske exempelvis nattetid eller annan tid när elen är billigare.
 • Övervaka att laddningen fungerar som den ska, även om du inte är hemma, och få meddelande om något är fel.
 • Följa din laddhistorik och få fullständig dokumentation över hur mycket el som gått åt för laddning över tid. Värdefull data för att hålla koll på din elförbrukning, men också för energideklaration och fastställa husets driftskostnader vid en eventuell försäljning.

Vad kostar en laddbox?

Mellan 9 000 och 17 000 kronor materialkostnader i runda slängar, beroende på modell och eventuella tilläggstjänster som t.ex smart styrning. Därtill kommer installationskostnaden, som även den förstås varierar beroende på förhållandena i och vid ditt hus och på husets elsystem, men mellan 3 000 och 10 000 kronor är att räkna med.

Men – det finns hjälp att få! Nu kan du få avdrag för 50 procent av dina kostnader för köp och installation av laddbox.

Fast laddkabel har flera fördelar

Du kan välja laddbox med eller utan egen fast laddkabel. Väljer du med fast laddkabel monteras din laddbox med en fast laddkabel som du kopplar in i elbilen när den ska laddas. Väljer du laddbox utan laddkabel, så kopplar du in elbilens laddkabel i boxens uttag. Spelar roll? Nej, inte för laddeffekten, men rent praktiskt finns flera fördelar med fast kabel: du vet alltid var du har kabeln och den är lätt tillhands. Samtidigt vet du att bilens egen laddkabel alltid finns i bilen när du behöver ladda den någon annanstans än hemma. En fördel med att välja bort fast laddkabel är ökad flexibilitet. Ett exempel: du kan köpa en laddbox med Typ 2-kontakt och med en kombinerad Typ 2/typ1-laddkabel, ladda bilar med Typ 1-kontakt och ändå få 50% avdrag.

Så installerar du din laddbox

Laddboxen sätts upp på väggen inomhus eller utomhus eller på en stolpe vid bilens parkeringsplats. Själva installationen är ett jobb för en behörig elinstallationsfirma, dvs Nixbero AB.

Hur mycket kostar det att ladda bilen hemma?

Hur mycket det kostar beror på hur mycket du betalar för elen, dvs priset per kWh (kilowatt-timme).

Ett enkelt räkneexempel är att multiplicera kostnaden för elen med din bils batterikapacitet

Ex: 1,7kr x 8,9kWh ~ 15kr

Laddtid och laddhastighet

Hur lång tid tar det att ladda elbilen hemma med en laddbox? Mellan 5 och 8 timmar. Den exakta tiden beror bland annat på vilken laddbox du har, vilken bil du har och vilken laddeffekt bilen kan ta emot.

När vi talar om laddning av elbilar i stort talar vi idag om tre typer av laddning:

 • Normalladdning. Normalladdning är idag standard för de flesta laddboxar för privat bruk. Normalladdning innebär att bilen laddas med en strömstyrka av 10 eller 16 A (ampere) och en effekt av 2,3-3,7 kW (kilowatt). En bra laddbox för hemmet bör ha en strömstyrka på 16 A och en effekt på 3,6-3,7 kW (kilowatt), och laddar då en elbil på 5-6 timmar.
 • Semisnabbladdning. Semisnabbladdning – det vill säga ”halvsnabb” laddning – sker med trefaskontakt, som tillåter högre strömstyrka och effekt. Semisnabbladdning med strömstyrka av 16 A och effekt på 11 kW laddar elbilen på 2-3 timmar, medan en kraftfullare varianten 32 A och 22 kW klarar jobbet på 1-2 timmar. Laddboxar för hemmet med semisnabbladdning 16A/11kW börjar synas på marknaden och kommer sannolikt att bli allt vanligare framöver, men än så länge är semisnabbladdning vanligast vid offentliga/gemensamma laddstationer.
 • Snabbladdning. Snabbladdning sker vanligen med antingen trefas växelström och 46 kW eller likström och 50kW och laddar bilen på 20-40 minuter. Snabbladdning finns främst vid offentliga laddstationer.

Vilken laddbox ska jag välja?

Utgå från dig själv och ditt körmönster. Hur snabbt behöver du kunna ladda elbilen hemma? Räcker det med att få två mil per timme eller behöver du ladda med åtta mil per timme? Om två mil per timme räcker ska du välja en laddbox med 1-fas 16A. Ta också reda på hur elsystemet i ditt hem ser ut. Klarar elsystemet av att leverera den effekt som du valt på laddstationen? Om inte, så behöver du välja till lastbalansering. Detta gör så att proppen inte går när du laddar elbilen samtidigt som du kör tvätt- och diskmaskinen hemma. Fundera också på vilka extra funktioner du önskar i din laddbox. Vill du att laddboxen ska vara uppkopplad så att du kan styra den och hämta ut statistik, eller räcker det med att laddboxen laddar din bil?

De 5 olika laddkontakterna – en snabbgenomgång

Enklast är alltså att välja en bil och en laddbox med laddkontakt eller laddkabel av Typ 2 – men det är inte nödvändigt.

Här följer en snabböversikt av de olika typerna av laddkontakter som finns på elbilsmarknaden idag:

 • Typ 1. Enfaskontakt för strömstyrka av max 32 A och effekt av max 7,4 kW. Används bland annat av asiatiska billtillverkare.
 • Typ 2. Enfaskontakt för max 70A eller trefaskontakt för max 63A, max effekt 44 kW. Standardkontakt inom EU.
 • CHAdeMO. Japansk standard för snabbladdning med likström, finns t ex hos bilar från Nissan, Mitsubishi och Subaru.
 • CCS. Combined Charging System och det är precis vad det handlar om: CCS-kontakten har dels ett Typ 2-uttag för växelströmsladdning, dels ett särskilt uttag för snabbladdning med likström. CCS är EU-standard för snabbladdning. CCS stöds av bl a Audi, BMW, Ford, Volkswagen, General Motors och Porsche.
 • Tesla-kontakt. Ledande elbilstillverkaren Tesla har utvecklat sin egen kontakt och egna snabbladdningsstationer, som laddar med 120 kW.

OBS: en laddkabel har ju två ändar och i dessa kan finnas kontakter av olika typ! Det finns även specialkablar och adaptrar som gör det möjligt att kombinera och koppla ihop olika standarder. (Ett generellt råd för elsäkerheten är dock att minimera antalet kopplingspunkter.)

Laddkontakter: Typ 2 är EU-standard

För att få skattereduktion krävs att din laddbox har laddkontakt eller fast laddkabel av Typ 2. Vad innebär då det? Jo, att det finns några olika standarder för kontakter vid laddning av elbilar. De vanligaste är Typ 1 och Typ 2, som båda fungerar för normalladdning. Om en standard kommer att ta över marknaden i framtiden är ännu oklart, men EU har fastställt att Typ 2 ska vara europeisk standard för normalladdning. Typ 2 är den kontakt som finns hos flest bilar idag, medan Typ 1 är vanlig framför allt i bilar tillverkade i Asien. Med en adapter går det enkelt att koppla ihop t ex en Typ 1-bil med en Typ 2-laddbox.

Halva priset för laddbox / Laddstolpe

Skattereduktion ges med högst 50 procent av kostnaden för arbete och material. Ni kan utgå att vi på Nixbero säljer enbart laddningspunkter och system som uppfyller dessa kriterier.

Krav för skattereduktion:

 • Laddningspunkten ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad
 • Laddningspunkten ska ha med minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i
  • 1. standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2
  • 2. standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo.

Grön teknik, skatteavdraget

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

 • Installation av nätanslutet solcellssystem.Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
 • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
 • Installation av laddningspunkt till elfordon.Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Installationen får enbart avse den aktuella bostaden och måste ske i ditt eller din förälders hushåll och ska avse…

 • ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion
 • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion
 • en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Skattereduktion för grön teknik ges för installationer som påbörjas, utförs och betalas under 2021.

Om du själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. Du kan alltså inte få skattereduktion för materialkostnaden i detta fall.

Mer att läsa i sin helhet på Skatteverkets hemsida

Sammanfattning och checklista

När du väl har valt rätt laddbox och fått den på plats så är det som sagt inte svårare att ladda din elbil hemma än att ladda mobilen.

Här kommer en liten ”bra kom-ihåg”:

 • Ladda elbilen med laddbox, inte i vanliga eluttaget: säkrare och snabbare!
 • En laddbox med smarta funktioner ger dig möjlighet att styra, schemalägga och övervaka din laddning, men också samla in nyttig data om laddhistorik och elförbrukning.
 • En laddbox kostar mellan 15 000 och 25 000 kronor att få installerad

Läs mer om elsäkerhet och laddstolpar hos Elsäkerhetsverket